ERA 53rd Conference i Danmark

Den 53. konferansen ble holdt fra 29. september til 2. oktober i Konventum – konferansesenter i Helsingør. 63 delegater fra 24 land deltok på det perfekt forberedte arrangementet. Den store takken tilhører Dansk Vandrelaug, spesielt til Anna-Kathrine Hauborg, Camilla Dam, Steen Malmlin og til Grethe Aagaard. Til tross for regnværet var omgivelsene rundt arrangementet verdt å besøke: Helsingør by eller Helsingør skoger, utfluktene ble alltid avsluttet i den koselige kafeen.
Konventum ga store muligheter for diskusjoner og beslutninger i ERA-styret, i arbeidsgruppene og i generalforsamlingen.

Temaene som ble presentert under fredagens Know-How-økter viste det store omfanget av ERA-aktiviteter:

ERA-presidenten Boris Mićić ønsket også velkommen på generalforsamlingen representanter for ERA-partnerne: Andreas Aschaber (EUMA) og Karmen Nahberger (Wandermagazin) og ERAs ærespresidenter Lis Nielsen, Jan Havelka, Ingemund Hägg og Aloys Steppuhn. ERA-revisor, Michael Ermrich, ble gjenvalgt for en ny 4-årsperiode. Planer for ERA-strategien i 2023 ble presentert og ERA-styrets aktiviteter for 2021 ble godkjent. Etter ekskludering av to organisasjoner og avgang av to organisasjoner, har ERA nylig 62 medlemmer i 33 europeiske land.

De 53. ERA-konferanse gikk veldig bra og vi gleder oss alle møte i 2023 i Ilawa, Polen igjen.


Bilder fra konferansen: