Eurorando 2021-22

Eurorando 2021-22 to multidydarzenie, na którym zachęcamy do organizowania spacerów w swoim kraju pod hasłem PRZYJAŹŃ.

Eurorando 2022

Eurorando odbędzie się również w Sibiu w 2022 roku