PROJEKT

Zaktualizowano: 21-4-2023

Cel

Aby zapewnić, że obszar jakości, na który składają się Produkty firmy LQT i "ERA zaleca”, są skoordynowane, mają wystarczające zasoby i mają pierwszeństwo.

Gole

Upewnij się, że LQT-BE i LQT-BE, region programy są prawidłowo uruchamiane przez ERA i DWS.

Upewnij się, że LQT-BE, spacer dzienny program jest prawidłowo prowadzony przez grupę roboczą ERA Day Walk.  

Upewnij się, że "ERA zaleca" jest zaimplementowane.

zadania

Q WG koordynuje – w imieniu Zarządu ERA – prace obszaru jakości i produktów ERA.

Q WG komunikuje się w imieniu ERA i jest za nie odpowiedzialna tej części serwisu, ta część  i powiązane strony.

Użytkownicy

  • Zarząd: Boris Micic
  • LQT-BE(, długi dystans): Armand Ducornet
  • LQT-BE, region: Armand Ducornet
  • LQT-BE, Spacer dzienny: Steen Kobberø-Hansen
  • ERA poleca szlaki: Steen Kobberø-Hansen
  • ERA Rekomenduje Zakwaterowanie: Do ustalenia
  • ERA zaleca dostawców usług: do ustalenia
  • ERA poleca wydarzenia: Sophie Chipon
  • WG ds. Promocji i Komunikacji ERA: Ruben, Jana

Członkowie są również osobami kontaktowymi w odpowiednich grupach roboczych, jeśli zostały utworzone.