Międzynarodowy Dzień Krajobrazu Rady Europy

Połączenia Międzynarodowy Dzień Krajobrazu Rady Europy obchodzony jest co roku Października 20The dzień otwarcia Konwencji Krajobrazowej Rady Europy do podpisu.

„Przesłanie ze Strasburga”: Krajobraz i zdrowie

„Przesłanie ze Strasburga”: Krajobraz i zdrowie zachęca właściwe władze publiczne i podmioty terytorialne do rozważenia: znaczenia krajobrazu na poziomie globalnym jako istotnego elementu otoczenia człowieka.

ERA wspiera Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Członkowie ERA mogą uczcić ten wyjątkowy dzień dowolnym zorganizowanym spacerem po pięknym krajobrazie i promować spacery jako aktywność fizyczną na łonie natury, będącą zdrowym stylem życia.