Europeiska Natura 2000-priserna

Ansökningar till European Natura 2000 Award 2024 har öppet till 29 september 2023!

Natura 2000-priset ger en unik möjlighet att visa upp naturvårdens framgångshistorier. Priset firar excellens i förvaltningen av Natura 2000-områden i fem kategorier: * Bevarande på mark
* Marine Conservation
* Att arbeta tillsammans för naturen
* Gränsöverskridande samarbete
* Kommunikation

Med Natura 2000-priset kan vi visa hur friluftsidrottsföreningar kan bidra till naturvården.

Alla offentliga eller privata organisationer som är involverade i förvaltningen av Natura 2000-områden i hela Europeiska unionen kan ansöka – från nationella myndigheter och miljöorganisationer, till företag, jordbrukare, idrottsföreningar till medieorganisationer, till och med privatpersoner. Ansökningar kan skickas in på alla officiella EU-språk via priset webbplats.

Har du frågor om utmärkelsen? Kontakta sekretariatet via n2000awards@adelphi.de