LQT-standarder

Särskilt kvalitetscertifiering för vandringsleder.

Det speciella kvalitetscertifikatet av 'Ledande kvalitetsspår - Europas bästa'erbjuder ett transparent system med kriterier för förbättring av spårkvalitet i hela Europa.

Hur är det möjligt att säkerställa detta?

Genom skapandet av ett utvärderingssystem som tar hänsyn till vandrarnas behov!

Användningen av kriteriesystemet "Leading Quality Trails - Best of Europe" gör att rutterna är mätbara och garanterar en högkvalitativ gångupplevelse.

Ett sådant system måste fånga komplexiteten i olika landskap, infrastrukturer och ruttkaraktär i jämförbara dimensioner. För att möjliggöra mångfalden och unikheten i landskapen och gångvägarna i de olika regionerna i Europa har kriteriesystemet konstruerats med maximal flexibilitet. Den använder år av praktisk erfarenhet i länder som redan använder kvalitetskriterier för att planera och uppgradera vandringsleder.

Betyg / betyg som 'Ledande kvalitetsspår - Europas bästa'är ett pris såväl som en transparent metod för att optimera den totala ruttinfrastrukturen. Kriterierna kan användas som en checklista och hjälpa länder som måste bygga upp sitt gångvägnätverk. I länder som redan har ett fungerande ruttnätverk kan ett sådant system stärka vandringsturismen ytterligare.

Logotypen 'Leading Quality Trails - Best of Europe' används på nationella såväl som internationella spår. Certifiering är endast tillgänglig för hela spår. Förutsättning är ett avstånd på minst 50 km med tre dagliga etapper. Undantag från regeln är de europeiska långväga rutterna. De kan certifieras delvis så länge som minimilängden anges.

Med "Ledande kvalitetsspår - Europas bästa”, Fastställer ERA en europeisk standard som ger flera användningsområden för vandringsturism:

  • ge den vandrande turisten en överblick och beslutsstöd
  • med hänsyn till ekologi och naturvård
  • involvering av alla berörda / intressenter i kvalitetsprocessen 
  • utbildade och kompetenta spårexperter i området, t.ex. från vandringsgrupper, naturreservat och turism
  • konkurrensfördel för vandringsregionen inom marknadsföring   

Steg för steg

Processen, Klicka här