Европейски награди Натура 2000

Приложения към Европейска награда за Натура 2000 2024 са отворени до 29 септември 2023 г.!

Наградата Натура 2000 предоставя уникална възможност да се покажат истории за успех в опазването на природата. Наградата отбелязва отлични постижения в управлението на зони от Натура 2000 в пет категории: * Опазване на сушата
* Морска консервация
* Работим заедно за природата
* Трансгранично сътрудничество
* Комуникация

С наградата Натура 2000 можем да покажем как асоциациите за спорт на открито могат да допринесат за опазването на природата.

Могат да кандидатстват всички публични или частни организации, участващи в управлението на обекти от Натура 2000 в целия Европейски съюз – от национални власти и екологични неправителствени организации до фирми, фермери, спортни асоциации до медийни организации, дори физически лица. Кандидатурите могат да се подават на всички официални езици на ЕС чрез наградата уебсайт.

Имате ли въпроси относно наградата? Свържете се със секретариата чрез n2000awards@adelphi.de