Κορυφαία ποιοτικά μονοπάτια - Τα καλύτερα της Ευρώπης

Ειδική πιστοποίηση ποιότητας για μονοπάτια πεζοπορίας.

Το περπάτημα είναι πολύ δημοφιλές. Σε όλη την Ευρώπη όλο και περισσότεροι άνθρωποι δένουν τα κορδόνια των μπότων τους κατά τη διάρκεια των διακοπών και του ελεύθερου χρόνου τους και ανακαλύπτουν μια ποικιλία από φυσικές ομορφιές με τα πόδια.

Το ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του «Leading Quality Trails – Best of Europe» προσφέρει ένα διαφανές σύστημα κριτηρίων για τη βελτίωση της ποιότητας των μονοπατιών σε όλη την Ευρώπη.

Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί αυτό;

Μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των περιπατητών!

Η χρήση του συστήματος κριτηρίων «Μονοπάτια κορυφαίας ποιότητας - Καλύτερα της Ευρώπης» καθιστά την ελκυστικότητα των διαδρομών μετρήσιμη και εγγυάται μια υψηλής ποιότητας εμπειρία πεζοπορίας.

Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να συλλάβει την πολυπλοκότητα διαφορετικών τοπίων, υποδομών και χαρακτήρα διαδρομής σε συγκρίσιμες διαστάσεις. Για να επιτραπεί η ποικιλία και η μοναδικότητα των τοπίων και των διαδρομών πεζοπορίας στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, το σύστημα κριτηρίων έχει κατασκευαστεί με μέγιστη ευελιξία. Χρησιμοποιεί τα χρόνια πρακτικής εμπειρίας σε χώρες που χρησιμοποιούν ήδη ποιοτικά κριτήρια για να σχεδιάσουν και να αναβαθμίσουν μονοπάτια πεζοπορίας.

Η βαθμολογία/βαθμολόγηση ως «Κορυφαία Μονοπάτια Ποιότητας- Καλύτερη Ευρώπη» είναι ένα βραβείο καθώς και μια διαφανής μέθοδος για τη βελτιστοποίηση της συνολικής υποδομής διαδρομής. Τα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίστα ελέγχου και να βοηθήσουν τις χώρες που πρέπει να δημιουργήσουν το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών τους. Σε χώρες που διαθέτουν ήδη ένα λειτουργικό δίκτυο διαδρομών, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον περιπατητικό τουρισμό.

Το λογότυπο «Κορυφαία ποιοτικά μονοπάτια - Τα καλύτερα της Ευρώπης» χρησιμοποιείται σε εθνικά και διεθνή μονοπάτια. Η πιστοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο για πλήρη μονοπάτια. Προαπαιτούμενο είναι μια απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ με τρία καθημερινά στάδια. Εξαιρέσεις στον κανόνα είναι οι ευρωπαϊκές διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Μπορούν να πιστοποιηθούν εν μέρει, αρκεί να δοθεί το ελάχιστο μήκος.

Με τα «Κορυφαία Μονοπάτια Ποιότητας – Καλύτερη Ευρώπη», η ERA θέτει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που φέρνει πολλαπλές χρήσεις για τον περιπατητικό τουρισμό:

 • δίνοντας στον τουρίστα για περπάτημα μια επισκόπηση και ένα βοήθημα για τη λήψη αποφάσεων
 • λαμβάνοντας υπόψη την οικολογία και τη διατήρηση της φύσης
 • συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων / ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία ποιότητας 
 • εκπαιδευμένοι και ικανοί εμπειρογνώμονες ιχνών στην περιοχή π.χ. από ομάδες πεζοπορίας, καταφύγια άγριας ζωής και τουρισμό
 • ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιπατητική περιοχή στο μάρκετινγκ   

 Περισσότερα για το LQT-BE: https://www.era-ewv-ferp.org/lqt/

Βήμα προς βήμα

Η διαδικασία

 • Μια ενδιαφερόμενη περιοχή (τουριστικός φορέας, Εθνικό Πάρκο, ομάδα περιπάτου κ.λπ.) επικοινωνεί με το γραμματεία ΕΡΑ για να ξεκινήσει η ποιοτική διαδικασία.
 • Η ERA προσφέρει ένα 2ήμερο πανευρωπαϊκό ενιαίο μάθημα για αξιολογητές στην περιοχή.
 • Τα εκπαιδευμένα άτομα συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση της ποιότητας στα μονοπάτια και τα αξιολογούν αρχικά (ανάλυση δύναμης και αδυναμίας). Έτσι οι ελλείψεις στην ποιότητα της διαδρομής μπορούν να εντοπιστούν γρήγορα και να βρεθούν δυνατότητες για αναβαθμίσεις. 
 • Όταν η διαδρομή πληροί τα κριτήρια «Ποιοτική διαδρομή», μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πιστοποίηση με την ERA. 
 • Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για τη διαδρομή αξιολογούνται και αναλύονται ανεξάρτητα από την ERA. Εξειδικευμένο προσωπικό της ERA πραγματοποιεί τοπικούς ελέγχους στη διαδρομή. 
 • Όταν τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι θετικά, η διαδρομή λαμβάνει την πιστοποίηση 'Leading Quality Trails' για περίοδο 3 ετών. Μετά από αυτό το διάστημα, η ποιότητα της διαδρομής πρέπει να ελεγχθεί ξανά. Το σήμα ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έντυπα και στο Διαδίκτυο για την προώθηση της διαδρομής με τα πόδια.

Η ERA ανέθεσε στην Deutscher Wanderverband Service Ltd. την υλοποίηση των «Κορυφαίων Διαδρομών Ποιότητας – Καλύτερη Ευρώπη».


Βιωσιμότητα 

Διατήρηση της φύσης Ο προτείνων επιβεβαιώνει ότι η διαδρομή του μονοπατιού πεζοπορίας συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές όπως φυσικά αποθέματα, βιότοποι κ.λπ.).

Συντήρηση Ο προτείνων εγγυάται για την πλήρη περίοδο χρήσης της πιστοποίησης ότι διασφαλίζεται η συντήρηση του μονοπατιού – επιφάνειας και επίπλου. Οι συνεχείς τακτικές επιθεωρήσεις και φροντίδα πρέπει να τεκμηριώνονται και να αποστέλλονται στην ERA. Ισχύουν οι θεμελιώδεις αρχές της σήμανσης τρόπου ERA.

Την περίοδο ισχύος Η περίοδος πιστοποίησης ξεκινά με την παράδοση του πιστοποιητικού και διαρκεί για 3 χρόνια.

Συνεργασία Όλες οι επηρεαζόμενες ομάδες συμφερόντων που αποτελούν μέρος της ποιοτικής διαδικασίας στην περιοχή του μονοπατιού πρέπει να εμπλακούν από τους προτείνοντες από την αρχή. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να περιλαμβάνουν δασικές υπηρεσίες, NPWS, τουριστικές ομάδες, ορειβατικές οργανώσεις, περιπατητικούς συλλόγους, ιδιοκτήτες γης, τοπικές αρχές και κοινότητες.

European Ramblers' Association (ERA) 
Kleine Rosenstr. 1-3 
34117 Kassel  
Germany 

τηλέφωνο +49 (0)5 61 / 9 38 73 – 0
φαξ +49 (0)5 61 / 9 38 73 – 10


Other LQT programs: