ERA mõistab hukka ebaseadusliku sõja Ukrainas ja me kutsume üles sõja viivitamatult lõpetama.


ERA asutati ühise ja vaba Euroopa visiooniga külma sõja ajal. ERA on pühendatud Euroopa Nõukogu demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetele. ERA-l on liikmesorganisatsioone üle Euroopa ning see koondab inimesi ausa mängu ja võrdsete võimaluste vaimus matkama mööda meie üleeuroopalisi kaugradasid ning
EURORANDO. Me usume Euroopa inimeste ja riikide rahumeelsesse osadusse.

Katusorganisatsioonina ei saa ERA praegusel raskel ajal ise hakkama saada. Kuid meie liikmesorganisatsioonid on aktiivsed sõjapiirkonna põgenike abistamisel ja humanitaarkaupade toimetamisel kannatavatele Ukraina inimestele. Samuti seisame koos kõigi Venemaa ja Valgevene inimestega, kes seisavad demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete eest ning kõige ja kõigi poolt selle barbaarse sõja ja rahu eest.

Organisatsioonina, mis on rajatud mõistmise põhimõtetele ja sõna otseses mõttes suhtlemisradade ja mõistmise sildade ehitamisele Euroopas, mõistame hukka nende julmuste eest vastutava režiimi, kuid jätkame tööd inimeste heaks ja koos inimestega kõigis meie hõlmatud riikides, sealhulgas Venemaal. loota rahule ja leppimisele.