Európske ceny Natura 2000

Aplikácie Európska cena Natura 2000 2024 otvorené do 29!

Cena Natura 2000 poskytuje jedinečnú príležitosť ukázať úspešné príbehy ochrany prírody. Cena oslavuje excelentnosť v manažmente lokalít sústavy Natura 2000 v päť kategórií: * Ochrana pôdy
* Ochrana mora
* Spolupráca pre prírodu
* Cezhraničná spolupráca
* Komunikácia

Cenou Natura 2000 môžeme ukázať, ako môžu združenia outdoorových športov prispieť k ochrane prírody.

Prihlásiť sa môžu všetky verejné alebo súkromné ​​organizácie zapojené do správy lokalít sústavy Natura 2000 v celej Európskej únii – od vnútroštátnych orgánov a environmentálnych mimovládnych organizácií, cez podniky, farmárov, športové združenia až po mediálne organizácie, dokonca aj jednotlivcov. Prihlášky je možné predkladať vo všetkých úradných jazykoch EÚ prostredníctvom súťaže webové stránky.

Máte otázky týkajúce sa ocenenia? Kontaktujte sekretariát cez n2000awards@adelphi.de