Συνεδρίαση του ΔΣ της ERA

Λισαβόνα Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα συνδεθεί με μια συνεδρίαση LQT και με τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας E-paths στις 20 Απριλίου.

Συνάντηση Ε9 στη Γαλλία

Το FFRP θα προσκαλέσει όλους τους οργανισμούς-μέλη κατά μήκος του Ε9 σε μια κοινή συνάντηση Ε9 στη Γαλλία, πιθανώς κοντά στο Μπορντό. Η εκδήλωση θα αποτελείται από συνάντηση και περιπάτους κατά μήκος του Ε9. Περισσότερα για να... Διάβασε περισσότερα

ΕΡΑ 54ο Συνέδριο

Θα πραγματοποιηθεί στην Ilawa της Πολωνίας. Περισσότερα για να ακολουθήσουν αργότερα.