Wspólne końcowe spotkanie EUMA i ERA Erasmus+ w Monachium

European Union of Mountaineering Associations (EUMA) i European Ramblers Association (ERA) zorganizowały wspólne posiedzenie zarządu i ostatnie spotkanie programu Erasmus+ w Monachium 1-2 grudnia 2022 r.

Wspólne posiedzenie Zarządu

Zarządy EUMA i ERA spotkały się w celu omówienia przyszłej współpracy i ewentualnych wspólnych projektów. Umówiliśmy się, że spotkamy się ponownie na początku 2023 roku, aby bardziej szczegółowo omówić pomysły i projekty.


Spotkanie podsumowujące projekt ERASMUS+

Spotkanie ERASMUS+ było spotkaniem podsumowującym i sprawozdawczym trzech grup roboczych: schronisk, szlaków i terenów wspinaczkowych.

Sporo pracy czeka teraz na realizację w kolejnych latach na podstawie raportów, aby poprawić warunki dla schronisk, szlaków i wspinaczki skałkowej.

ERA i EUMA łączą ręce