Europejskie Nagrody Natura 2000

Aplikacje do Europejska nagroda Natura 2000 2024 są otwarte do 29 września 2023!

Nagroda Natura 2000 to wyjątkowa okazja do zaprezentowania sukcesów w ochronie przyrody. Nagroda przyznawana jest za doskonałość w zarządzaniu obszarami Natura 2000 w pięć kategorii: * Ochrona na lądzie
* Ochrona środowiska morskiego
* Pracując razem dla natury
* Współpraca transgraniczna
* Porozumiewanie się

Dzięki Nagrodzie Natura 2000 możemy pokazać, w jaki sposób stowarzyszenia uprawiające sporty na świeżym powietrzu mogą przyczynić się do ochrony przyrody.

Aplikować mogą wszelkie organizacje publiczne lub prywatne zaangażowane w zarządzanie obszarami Natura 2000 w całej Unii Europejskiej – od władz krajowych i ekologicznych organizacji pozarządowych, przez przedsiębiorstwa, rolników, stowarzyszenia sportowe po organizacje medialne, a nawet osoby prywatne. Wnioski można składać we wszystkich językach urzędowych UE za pośrednictwem konkursu .

Masz pytania dotyczące Nagrody? Kontakt z Sekretariatem przez n2000awards@adelphi.de