Spolupráca s EUFED


Federácia Európskej únie združení mládežníckych ubytovní (EUFED) usporiadala Európsku regionálnu konferenciu v Štokholme, kde bol prezident Európskej asociácie Ramblers vyzvaný, aby po podpísaní dohody o spolupráci predstavil ERA.
Po predložení naša mapa elektronických ciest v pamätnej knihe s piktogramami mládežníckych ubytovní pozdĺž chodníkov boli s prípadnou spoluprácou veľmi spokojní.

Zanechať komentár