Európsky kódex chôdze

Európsky kódex dobrej chôdze


Kódexy dobrej chôdze existujú v mnohých krajinách. Nie je možné ani žiaduce snažiť sa harmonizovať tieto kódexy. Vyvíjali sa počas dlhých období histórie a často vychádzajú zo skúseností a praxe. Napríklad v niektorých krajinách sa chodieva vo veľkých skupinách, zatiaľ čo v iných sú bežným spôsobom chôdze malé skupiny alebo rodiny. V niektorých krajinách je obľúbené nosenie veľkých ruksakov na prechádzky na niekoľko dní, zatiaľ čo v iných sa jednodňové výlety podnikajú bez väčšej záťaže na chrbát. V niektorých krajinách sa vyžaduje, aby sa človek prísne držal chodníka, zatiaľ čo v iných je voľný vstup do voľnej krajiny.

Účelom tohto Európskeho kódexu dobrej chôdze nie je nahradiť existujúce národné kódexy alebo normy. Našou snahou je vysledovať spoločné osvedčené postupy, aby sme chodcom poskytli východiskový bod na prispôsobenie si chôdze v iných európskych krajinách.

  1. Naše spoločné európske dedičstvo sa vyznačuje rozmanitosťou, ktorú považujeme za poklad. Naším cieľom je objavovať Európu tempom, ktoré je pre ľudské bytosti najprirodzenejšie, teda chôdzou.
  2. Chôdza znamená v rôznych krajinách veľmi odlišné veci. Chôdza sa vyvinula v kontexte rôznych kultúr. Radi by sme sa dozvedeli, čo znamená chôdza v konkrétnej krajine, v ktorej kráčame a chceme to rešpektovať.
  3. Chceme sa dozvedieť, aké pravidlá prístupu existujú v konkrétnom regióne, v ktorom máme v úmysle chodiť.
  4. Radi by sme pristupovali k prírode a kultúre s otvorenou mysľou, snažili sa vzdelávať bez predsudkov.
  5. Keď kráčame, rešpektujeme majetok druhých a vyhýbame sa akémukoľvek rušeniu a ničeniu. Nenechávame po sebe odpadky.
  6. Chceme brať ohľad na zvieratá a voľne žijúce zvieratá a vyhnúť sa ich vyrušovaniu v ich prirodzenom prostredí. Kvety a rastliny nechávame tam, kde rastú.
  7. Každý má právo užívať si krásy prírody. Mali by sme sa vyvarovať kritizovania ostatných chodcov a užívateľov chodníkov, ktorí možno dodržiavajú iné pravidlá ako tie, ktoré si prinesieme z domu.

Walking Commission ERA, 2002