Διαδικτυακό συνέδριο πεζοπορίας στην Πανβαλτική

Το διαδικτυακό συνέδριο πεζοπορίας της Πανβαλτικής στις 9 Νοεμβρίου 2021 θα γιορτάσει την επιτυχία των Baltic Trails (baltictrails.eu) που συνδέει την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία με το ευρωπαϊκό δίκτυο μονοπατιών πεζοπορίας ως μέρος των διαδρομών E9 (Βαλτική Παράκτια Πεζοπορία) και E11 (Μονοπάτι Baltic Forest).

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα ανταλλάσσουν εμπειρίες στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη συντήρηση διασυνοριακών μονοπατιών πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων. Οι κεντρικές ομιλίες θα παρουσιάσουν εμπειρίες από τη Βαλτική, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις Συζητήσεις σε πάνελ της Βαλτικής την ανάδειξη προκλήσεων και λύσεων σε πρακτικές πτυχές, όπως η τοπική αποδοχή και υποστήριξη, τα οφέλη και η βιωσιμότητα των μονοπατιών πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων.