Certifikát elektronickej cesty

Európske diaľkové trasy ísť medzi európskymi krajinami – od Severného Kapska po Krétu a od Atlantiku po Karpaty a Čierne more. Existuje 12 E-trás nesúcich názov E1 až E12.

ERA sa snaží povzbudiť chodcov, aby používali E-cesty na posilnenie vzájomného porozumenia medzi ľuďmi. ERA chce podporovať kultúrnu výmenu, rozvíjať porozumenie rôznym prostrediam, zvyšovať znalosti o krajine a ľuďoch, ktorí tam žijú.

ERA oceňuje chodcov, ktorí používajú E-cesty výnimočným spôsobom. ERA má dva špeciálne certifikáty:

Certifikát elektronickej cesty 1

kritériá: 

· Rovnaká elektronická cesta v 3 rôznych krajinách   
· V každej z 3 krajín 50 km chôdze po ceste  
· Musí byť ukončená maximálne 3 po sebe nasledujúce roky

Certifikát elektronickej cesty 2

kritériá:  

· Minimálne 6 rôznych E-trás  
· Na každej E-ceste minimálne 20 km chôdze   
· Musí byť ukončená maximálne 3 po sebe nasledujúce roky

Chodec musí dokumentáciu predložiť svojej členskej organizácii (členovi ERA). Po overení organizácia požiada ERA o certifikát. Podpísaný certifikát je odoslaný späť organizácii ERA. Členská organizácia ERA tak má možnosť udeliť certifikát na špeciálnej akcii alebo stretnutí a motivovať tak ďalších ľudí, aby chodili po E-cestách.

ERA praje všetkým chodcom veľa úspešných kilometrov v Európe.